SkupinaStručný popisMinimální věková hranice
A MOpravňuje k řízení:  15 let
Motorových vozidel s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h
Dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 ccm nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW
Tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím  50 ccm nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
Čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 ccm nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
A 1Opravňuje k řízení:  16 let
Lehkých motocyklů s postraním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg e se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřesahujícím 125 ccm
Tříkolových motorových vozidel o výkonu nejvýše 15 kW
Čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 ccm
A 2Opravňuje k řízení: motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem do 35 kW a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem 18 let
Držitel skupiny A1 pro získání skupiny A2 složí pouze doplňovací zkoušku.
AOpravňuje k řízení:  24 let
Motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj20 let
Tříkolových motorových vozidel s výkonem převyšujícím 15 kW21 let
Čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.
Skupinu A lze udělit již ve věku 20 let za předpokladu, že řidič je držitelem skupiny A2 nejméně 2 roky, a to úspěšným složením poouze doplňovací zkoušky
Pro pouze tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW lze udělit skupinu A ve věku 21 let, a to se záznamem v ŘP „A pouze pro tříkolky“
BOpravňuje k řízení:  18 let
Motorových vozidel, s výjimkou vozidel výše uvedených (pod AM, A1,A2, A), jejichž nejvyšší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg pokud největší povolená hmotnost této soupravy nepřevyšuje 3500 kg. Pokud největší povolená hmotnost této soupravy převyšuje 3500 kg a nepřevyšuje 4250 kg, tak v rámci rozšíření rozsahu bude v ŘP zaznamenán harmonizační kód 96 (na základě složení doplňovací zkoušky) 21 let
Motorových vozidel skupiny A1 s automatickou převodovkou
Řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A, převyšujícím výkon 15 kW, a však ve věku 21 let
B+EOpravňuje k řízení:  jízdních souprav složených z motorového vozidla uvedeného pod písm. f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti do 3500 kg.18 let
COpravňuje k řízení:  motorových vozidel, s výjimkou traktorů a vozidel uvedených pod písm. g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšuje 750 kg.Výcvik na tuto skupinu řidičského oprávnění lze provádět pouze u držitelů řidičského oprávnění na skupinu B.21 let
C EOpravňuje k řízení:  jízdních souprav složených z motorového vozidla uvedeného pod písm. h) a přípojného vozidla o nějvětší povolené hmotnosti převyšující 750 kg.Výcvik na tuto skupinu lze provádět pouze u držitelů řidičského oprávnění skupiny C.21 let
TOpravňuje k řízení:  traktorů a pracovních strojů samojízdných, k motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo.17 let
B96Jde o tzv. „řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu“.
V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č.“96“: souprava o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.
Postačuje složení tzv. „doplňovací zkoušky“ podle § 45a zákona č. 247/2000 Sb.
18 let