Naše autoškola připravuje studenty na řidičské zkoušky již více než 20 let. V současné době naše autoškola nabízí možnost získat řidičský průkaz pro většinu skupin. Cílem naší autoškoly jsou spokojení studenti, kterým se dostane kvalitního vzdělání. O tom, že se nám tento cíl daří naplňovat, svědčí počet studentů, kteří v naší autoškole úspěšně získávají řidičské oprávnění.

Dále nabízíme i služby pro stávající řidiče, ať usilujete o vrácení řidičského průkazu, potřebujete si oživit své řidičské schopnosti nebo máte zájem o školení řidičů, obraťte se na naši autoškolu a my Vám pomůžeme.

Hlavní důvody proč si nás vybrat, jsou:

  • Termíny jízd si určujete vy, dle vašich potřeb a našich možností a my se vám vždy snažíme vyjít vstříc.
  • Zaměstnáváme pouze profesionální a trpělivé instruktory či instruktorky. Nechceme abyste byli při řízení vystresovaní z instruktora. Ten je tam od toho, aby vám pomohl a poradil.
  • Naučíme Vás jezdit nejenom ve slabém provozu, ale i v intenzivním provozu městského centra. Chceme abyste po dokončení naší autoškoly jste byli připravení do provozu.

Výcvik a teoretická výuka probíhají podle platných právních norem o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.Teoretická výuka probíhá buď formou kurzu s pravidelnou docházkou na přednášky nebo formou tzv. rychlokurz podle individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje formou samostudia a absolvuje povinné konzultace s učitelem.

  

Předměty teoretické výuky:

  • předpisy o provozu vozidel
  • ovládání a údržba vozidla
  • teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • zdravotnická příprava

Praktický výcvik a předměty praktického výcviku:

  • řízení vozidla
  • praktická údržba vozidla
  • zdravotnická příprava

Rozsah praktického výcviku (učební osnova) je stanoven v příloze č.3 zákona č.247/2000 Sb.

                            

Výcvik a kurz může být zahájen ve chvíli, kdy v autoškole odevzdáte vyplněnou „Žádost o řidičské oprávnění“ a posudek o zdravotní způsobilosti k řízení. Posudek je součástí žádosti. Osoby mladší 18 let musí mít na žádosti souhlas svého zákonného zástupce.

Délka kurzu závisí na řadě faktorů, především na počtu hodin příslušného druhu výcviku. Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 2 – 3 měsíce. Ostatní kurzy od 1 do 2 měsíců. Není vyloučeno zajistit na přání žáka kurz intenzivní formou, kdy lze organizací častějšího výcviku dobu kurzu výrazně zkrátit.

Ukončení kurzu je poté, kdy absolvujete výuku a výcvik dle učební osnovy. Počty vyučovacích hodin jsou stanoveny jako minimální,tudíž Vám nic nebrání domluvit si s učitelem takový počet hodin, abyste se k závěrečné zkoušce cítili 100% připraveni.